Att kolla upp …

Jonas Eriksson, bosatt inte så långt från mitt farfars, beskriven som ”… på gränsen mellan snille och idiot”. Ett astronomiskt snille som hittade en stjärna som inte fanns beskriven i den tidens astronomiböcker, skrev till observatoriet att de behövde korrigera informationen. Enligt min farfar Andreas Lindgren släkt på långt håll. Jonas Eriksson tillhörde Jehovas vittnen och var ofta ute och predikade med högtalare och grammofon på åkrarna.

Lars Målare – Ödsbyn