Finska krigsbarnen

Under andra världskriget kom finska krigsbarn till Kubbe/Norrflärke, de var ivägskickade från sina föräldrar för att skydda dem från kriget i Finland, barnen var upp till cirka 10 år gamla, de flesta kunde endast finska. Barnen skulle placeras ut i familjer som de inte hade någon anknytning till, kommunen skötte om fördelningen. Ingvar minns de var och hjälpte till med att stoppa halm i madrasser inför att barnen skulle komma.

Det är de finska krigsbarnen som kom ensamma som man oftast tänker på, men även äldre sökte skydd i Sverige. Ingvars morbror Leander hjälpte ex. en mamma med barn. Efter kriget blev många kvar i Sverige.