JONAS Arvid Lindgren (Jonke)

JONAS Arvid Lindgren (Jonke), f. 24 oktober 1885. Död 1959-09-08 i Sörmesunda.

Emigrerade till Amerika, levde där några år. Det första han gjorde när han kom till Amerika var att lära sig engelska. Arbetade på sågverk tills han återvände till Sverige. Efter återkomsten från Amerika flyttade han till Sörmesunda. Försörjde sig som gårdfariehandlare. Bodde tillsammans med sin syster Selma

Far: Anders Lindgren (född Björk)

Mor: Brita Åström