Vigsel Åsele pråstgård 1957

Mina föräldrar, Gunhild och Ingvar Lindgren, gifte sig den 17 augusti 1957. Dagen till ära var alldeles som vanligt, Gunhild var då tvungen att först åka ut till ”raningen” och mjölka korna innan de kunde bege sig vidare till Åsele prästgård för vigseln. En av korna trampade då snett och föll över Gunhild, som klarade sig undan med blotta förskräckelsen.

Gunhilds syster och svåger, Gertrud och Evald, var de enda som följde och närvarade vid bröllopet i Åsele. Gunhild och Ingvar sov efter vigseln över i Åsele och skulle sedan tillbaka till Långsele för att mjölka korna. På vägen hem var Ingvar tvungen att tvärbromsa för djur på vägen, då ingen av dem hade säkerhetsbälte på sig flög Gunhild in i rutan på PV:n varvid rutan krossades.  Även denna gång kom de undan med blotta förskräckelsen, PV:n måste lämnas in på verkstad och korna måste mjölkas.

Allt som skedde måste ändå ha bringat tur, i augusti 2020 firar de jadebröllop efter 63 år som lyckligt gifta.