Etnologiska uppteckningar av Levi Johansson

Källa Länsmuseet Västernorrland 2002-2004

Levi Johansson intervjuade bl.a. min farfarsfar Oskar Lindgren.
Några av de etnologiska uppteckningarna från Kubbe redovisas nedan:

Uppteckning nummer 372
Titel: Ont i halsen
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Då man har ont i halsen, brukar man karda upp otvättad svartull och lägga tjockt omkring halsen, varpå man binder om med ett yllekläde.

Uppteckning nummer 374
Titel: Jord i sår
Meddelare: Hemmansägare A. Larsson
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Jag vet om många som brukat de då de huggit sig att de tagit jord och lagt fulla såret. Detta användes också, då man blivit getingstucken.

Uppteckning nummer 376
Titel: Medel mot brännsår
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Man gnuggar sönder torr fårlort och lägger på.

Uppteckning nummer 378
Titel: Medel mot ormbett
Meddelare: Hemmansägare A. Larsson
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Blir man huggen av orm, skall man gräva ned lemmen i jorden och hava den där en god stund, så att giftet hinner dragas ur.

Uppteckning nummer 423
Titel: Mot örstyng
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Man väter otvättad svartull i bröstmjölk och stopper in i örat

Uppteckning nummer 879
Titel: ”Hugge ving”
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Det är ett sort ont i handleden, som kallas ”ving”. Det blir mycket ömt och kan även svälla. ”Ving” har man brukat hugga bort. Man lägger handen på den dörrtröskel i huset, som man går mest över. En annan person tar en täljyxa och hugger tre gånger på ömse sidor handen under det han säger: ”Jag hugg ving borti d´len å ti ven”. Då skall det bli bra.

Uppteckning nummer 880
Titel: Kasta ut asken
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Då någon ”råkat för illt” förr i tiden, så gick man till någon ”kuckelgumma” som kunde kasta ut. Hon skulle ta aska och gå förbi tre vägaskel och kasta askan baköver vänstra axeln. Sedan skulle hon gå därifrån utan att se sig om.

Uppteckning nr 1015
Titel: Kodynga i sår
Meddelare: Hemmansägare A. Larsson
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Då ett sår blivit ont och börjat svälla har de brukat lägga på alldeles färsk, varm kodynga. Detta försöktes på mig då jag var lillpojke och det tycktes verkligen vara bra, så galet det än kan låta.

Uppteckning nummer 1377
Titel: ”Jetspärn” – olycksfågel
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Möter man ”jetspärn” (titan), då man går ut för att jaga eller fiska, så kan man lika gärna vända med detsamma, för man får ändock intet, har de gamla påstått.

Uppteckning nummer 1438
Titel: Offersten
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Efter Björntjärnsbovägen är en stor sten, på vilken det ligger en stor kas av riskvistar. Den har uppkommit på det sättet, att de förbigående kastat riskvistar på stenen. Man har sagt, att man skulle offra för att få lycka i det man då ämnade uträtta.

Uppteckning nummer 1494
Titel: Grodan
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Man har haft och har än i dag stor förskräckelse för grodorna. Man vill aldrig röra vid en groda, ej ens stiga, där hon vidrört marken. Ser man en groda framför sig, hoppar man därför över henne. Man är rädd, att man skall ”råka illt”. – Då grodorna kommer in i ladugården, tror man, att de är där för att suga mjölk ur korna. För att bli fri dem, brukar man ”gifte” dem: lägga dem på en vickbräda och slå på brädan, så att grodan slungas högt till väders och långt bort.

Uppteckning nummer 2248
Titel: Mot ”trollskott”
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Då korna har ”trollskott” (väderuppsättning) brukar somliga ta en kniv och fara med den tre varv runt djuret omkring buk och rygg. Men nu är det väl inte så många som gör det.

Uppteckning nummer 2396
Titel: ”Jetspärn” och timmerhuggare
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Timmerhuggare har den tron, att det kommer att ske någon olycka snart om ”jetspärn” kommer fram till dem i skogen och tar till att spela.

Uppteckning nummer 2471
Titel: Bagarlön
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Det är en gammal sed, att den, som går i en annan gård och hjälper till med bakning, skall ha ett ”själ” (12 st.) kakor, då den på kvällen går hem. Förr i tiden var detta hela dagpenningen, men numera är det ”inpå”. Kontanta betalningen brukar då vara 1 kr. Tar man intet bröd, betalas det upp till 2 kr.

Uppteckning nummer 2866
Titel: ”Dragning” av barn
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Då barnen sett ut att ämna bli krymplingar, och det dröjt, innan de börjat gå, så har de brukat försöka bota dem genom att ”dra” dem på varjehanda sätt. Det var en gumma, som dog för en 5 a ’ 6 år sedan. Då hon var 70 år gammal. Då hon var barn, hade de dragit henne först genom hålen på ”sketthuse” och sedan genom en stallglugg, innanför vilken de hade gillrat upp en sele i samma ställning som den har på en häst. Huru de närmare bar sig åt, har jag ej hört uppgivas.

Uppteckning nummer 4105
Titel: Medel mot ohyra
Meddelare: Hemmansägare Oskar Lindgren
Socken/Stad: Anundsjö
By/Kvarter: Kubbe
Text: Man lägger en fäll eller ett annat plagg, som det kommit ohyra i, på en svettig häst, så försvinner ohyran.