Sven Jonsson

Sven Jonsson, född 1876

Ingvars pappa Andreas köpte hemmanet i Kubbe av Sven Jonsson någon gång på slutet av 1920-talet, Sven blev då förmånstagare och hade hela övervåningen, Ingvars föräldrar och barnen hade nedervåningen.

Som förmånstagare hade han även rätt till ved, mjölk, kött o.s.v.

Sven Jonsson