Yrkesliv

Biovärd

Frivilligt arbete via klubb IOGT-föreningen i Norrflärke, fick ingen lön för detta. IOGT-föreningen köpte en biografapparat och hyrde filmer. Bioannonser sattes upp, biljetter såldes och tog emot biljetter vid inträde. IOGT-logen med biografapparat m.m. brann så småningom upp efter brand.

Busskonduktör
Efter konfirmationen vid 14-15 års ålder förväntades det att man skulle börja arbeta. Ingvars kompis Sigvard hade fått jobb som konduktör i Junsele, efter en tid kom sedan en annons att Anundsjö trafik sökte konduktör till Storborgaren – Örnsköldsvik och Örnsköldsvik – Myckelgensjö. Ingvar sökte och fick jobbet vilket innebar att man var iväg i 3-veckorspass innan man kunde åka hem och vara ledig en vecka. Man åkte under en vecka mellan Örnsköldsvik – Storborgaren och två veckor Örnsköldsvik – Myckelgensjö.

I Örnsköldsvik bodde Ingvar i ett litet rum på Korsgatan 7, Örnsköldsvik. Man åkte från Örnsköldsvik kl. 10 på morgonen, åter i Örnsköldsvik kl. 19.30.
Bussen ställdes upp och man fick gå hem och vila. På morgonen steg Ingvar upp kl. 6.00, efter frukost skulle bussen städas innan nästa avgång kl. 10 på morgonen. Arbete även helger.

I Storborgaren bodde Ingvar och chauffören inneboende hos familj, Abraham Persson.

Via buss åkte såväl passagerare som fraktades gods mellan byarna. Det kunde även vara att boende i byarna inte åkte själva utan kunde lämna ex. en skjortknapp till konduktören för inköp av fler liknande från affär i Örnsköldsvik. Det kunde även vara så att beställningar gjordes för inköp från Systembolaget, konduktören fick då även med sig dennes motbok.

Ingvar jobbade som konduktör under 1½ år och var i tjänst även på storhelger om dessa var under 3-veckorspassen. På julafton fick Ingvar följa chauffören Sixten hem till dennes syster i Moliden och fick där sova över till juldagsmorgon.

Lönen var 900 kr/månad, företaget gjorde avdrag på lönen som försäkring så att man inte skulle förskingra något under anställningstiden. Ingvar fick en bankbok när han slutade.

Skogsarbete

Diverse jobb i skogen:
* Gallring av virke i skogen. Vilka träd som skulle gallras och avverkas
* Timmerhuggning i skogen
* Sortering av virke. Virke fraktades i älven, man stod på bryggorna i Hapsta och sorterade virkesstockarna utefter hur de var märkta, de sorterades vidare till olika företag.
* Hyggesbränning
* Plantsättning för ny skog
* Rensade plantsättning från sly med hormoslyr , sprutade hormoslyr mot sly dagar i ända. Inga skyddskläder. Många fick cancer efter arbete med hormoslyr och hormoslyr förbjöds i Sverige 1977.
* Virkesmätning. Man var tre virkesmätare, en prickare och två som mätte toppen och roten på trädet. Mätarna ropade ex. 15-5 (15 var längden i fot, 5 var diameter på stocken i toppen), Ingvar var prickare och hade en ruta som skulle fyllas i utefter vad mätarna ropade.
Arbetspassen i skogen var efter älven, var beroende av timmeravlägg. De hade tillgång till bil och kunde åka hem efter arbetsdagens slut.
* Körde lastbil, virkestransport
* Byggde skogsbilvägar via Mo & Domsjö i Bureåborg och Högtjäl. I detta mättes vägsträckan ut, vägen krattades med grus, stora stenar togs bort.

Ingvar sparade och köpte en motorcykel vid 18 års ålder.

Hägglunds & Söner

Opererade ljumskbråck, var inte bra i ryggen och kunde inte jobba kvar i skogen. Hägglunds sökte då mekaniker där man fick tre års utbildning, Ingvar sökte och fick detta arbete.
På fritiden, kvällstid, distansutbildning Hermods till ingenjör.

Därefter arbete Hägglunds & Söner som ingenjör.

Ingvar gick i deltidspension vid 60 års ålder, jobbade då 3 dagar/vecka.
Hel pension vid 65 års ålder år 1995.